element01 element03

شرکت آترو فرایند ایرانیان ( آترو کنترل ) یک شرکت فنی و مهندسی بوده که در زمینه سیستمهای کنترل و ابزار دقیق ، شامل DCS/FCS/ESD/FGS/BMS/MIS فعال میباشد. 

 بخش مهندسی و اجرای این شرکت متشکل از کادری مجرب می­باشد که با توجه به حسن سوابق این افراد در پروژه های قبلی ، شرکت آترو فرایند ایرانیان موفق گردیده است که در طی مدت کوتاهی در پروژه های بزرگ نفت ، گاز و پتروشیمی حضوری فعال داشته باشد. 

 

شرکت آتروفرایند ایرانیان به عنوان یک شرکت System Integrator قادر به اجرای پروژه های مهندسی ، بهینه سازی ، ارتقا ، افزایش ظرفیت و آموزشهای تخصصی برندهای معتبر سازندگان سیستمهای کنترل میباشد ، که در ادامه به تعدادی از پروژه های اجرا شده توسط این شرکت اشاره میگردد :

 

 

موضوع پروژه : مهندسی ، اجرا  و راه اندازی سیستمهای DCS و ESD جهت کارکرد همزمان کمپرسورهای مرحله چهارم واحدهای آماک

کارفرما : شرکت نفت و گاز کارون  ( واحدهای اهواز 1 ، اهواز 2 ، اهواز 3 ، منصوری و آبتیمور)

سیستمهای مورد استفاده :  EMERSON DeltaV  و HIMA H51q

 

موضوع پروژه : ارتقا ، بهینه سازی و آموزش سیستم  DCS

            کارفرما : شرکت نفت پارس  

سیستمهای مورد استفاده :    SIEMENS(MOORE)  APACS/QUADLOG

 

           موضوع پروژه : ارتقا سیستم  DCS

            کارفرما : شرکت انتقال گاز ایران - ناحیه 2 (واحد دوراهان 2)

سیستمهای مورد استفاده :    YOKOGAWA CENTUM VP

 

موضوع پروژه : مهندسی ، تامین و فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم MIS/PIMS

کارفرما : شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

سیستمهای مورد استفاده :    INTOUCH WONDERWARE و YOKOGAWA CS3000

 

موضوع پروژه : ارتقا ، افزایش ظرفیت ، مهندسی ، تامین و فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم DCS

کارفرما : شرکت پتروشیمی پارس  ( واحد استحصال اتان)

سیستمهای مورد استفاده :    YOKOGAWA CENTUM VP

 

موضوع پروژه : نصب و راه اندازی و آموزش سیستمهای DCS و ESD

کارفرما : شرکت پتروشیمی مرجان

سیستمهای مورد استفاده :    YOKOGAWA CENTUM VP و YOKOGAWA PROSAFE RS

 

موضوع پروژه : نصب و راه اندازی سیستمهای کنترل پکیجها

کارفرما : شرکت پتروشیمی مرجان

سیستمهای مورد استفاده :    SIEMENS PCS7 و GE MARK 6 و BENTLY NEVADA و WOODWARD

 

موضوع پروژه : مهندسی ، تامین و فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستمهای DCS و ESD

کارفرما : شرکت سازه  ( واحد LTE شرکت پتروشیمی نوری)

سیستمهای مورد استفاده :    YOKOGAWA CS3000 و HIMA H51q

 

موضوع پروژه : مهندسی ، تامین و فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم MIS/PIMS

کارفرما : شرکت پتروشیمی نوری  ( برزویه)

سیستمهای مورد استفاده :    INTOUCH WONDERWARE و YOKOGAWA CS3000

 

موضوع پروژه : مهندسی ، تامین و فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم MIS/PIMS

کارفرما : شرکت پتروشیمی پارس  ( واحدهای استحصال اتان ، EB و SM)

سیستمهای مورد استفاده :    INTOUCH WONDERWARE و YOKOGAWA CS3000 و ABB AC800 F و HIMA H51q و YOKOGAWA PROSAFE PLC و HIMA H51q و SIEMENS PCS7 و GE MARK V

 

موضوع پروژه : ارتقا سیستم  DCS

            کارفرما : شرکت انتقال گاز ایران - ناحیه 2 (واحدهای اصفهان3 ، دوراهان 3 و دهق 2 و3)

سیستمهای مورد استفاده :    EMERSON DeltaV

 

موضوع پروژه : افزایش ظرفیت سیستم  DCS

            کارفرما : پالایشگاه نفت آبادان ( فاز 3)

سیستمهای مورد استفاده :    YOKOGAWA CS3000

 

 

           موضوع پروژه : مهندسی ، تامین و فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم DCS

کارفرما  : شرکت نفت و گاز مارون ( واحد کلاستر شادگان)

سیستمهای مورد استفاده :    SIEMENS PCS7

 

موضوع پروژه : ارتقا سیستم  DCS

            کارفرما : شرکت پتروشیمی فناوران (واحد CO)

سیستمهای مورد استفاده :    YOKOGAWA CS3000

 

 

موضوع پروژه : بهینه سازی سیستم  DCS

            کارفرما : شرکت پتروشیمی پارس  ( واحد استحصال اتان)

سیستمهای مورد استفاده :    YOKOGAWA CS3000

 

 

موضوع پروژه : ارتقا و بهینه سازی سیستم  ESD

            کارفرما : شرکت نفت و گاز کارون  ( واحدهای اهواز 1 ، اهواز 2 ، اهواز 3 ، منصوری و آبتیمور)

سیستمهای مورد استفاده :    HIMA H51q

 

موضوع پروژه : مهندسی ، تامین و فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم PLC

کارفرما : شرکت نفت و گاز مارون ( واحد مارون 3 جهت توربینهای رستون)

سیستمهای مورد استفاده :    SIEMENS PCS7

 

موضوع پروژه : ارتقا و بهینه سازی سیستم  DCS

            کارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  ( واحدهای کوپال ، اهواز 1 ، اهواز 2 ، اهواز 3 ، منصوری و آبتیمور)

سیستمهای مورد استفاده :    EMERSON DeltaV

 

 

موضوع پروژه : ارتقا و بهینه سازی سیستم  DCS

            کارفرما : شرکت نفت و گاز مارون ( واحد آماک مارون 3)

سیستمهای مورد استفاده :    EMERSON DeltaV

 

موضوع پروژه : ارتقا و بهینه سازی سیستمهای  DCS و ESD

            کارفرما : شرکت پتروشیمی فرسا شیمی ( واحد MEG)

سیستمهای مورد استفاده :    YOKOGAWA CS3000 و HIMA H51q

 

 

موضوع پروژه : مهندسی ، تامین و فروش تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم DCS

            کارفرما : شرکت فسفات کارون ( کارخانه آبادان)

سیستمهای مورد استفاده :    SIEMENS PCS7

 

 

موضوع پروژه : ارتقا و بهینه سازی سیستمهای  DCS و ESD

            کارفرما : پالایشگاه گاز ایلام

سیستمهای مورد استفاده :    EMERSON DeltaV و HIMA H51q

 

 

موضوع پروژه : مهندسی ، تامین و فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم ESD

کارفرما : شرکت ملی نفت ایران ( مرکز آموزشهای فنی و تخصصی اصفهان)

سیستمهای مورد استفاده :    YOKOGAWA PROSAFE RS

 

 

موضوع پروژه : مهندسی ، تامین و فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم HMI

کارفرما : شرکت ذوب آهن اصفهان ( شش عدد توربین بخار)

سیستمهای مورد استفاده :    SIEMENS WINCC و ABB

 

 

موضوع پروژه : مهندسی ، تامین و فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم DCS

کارفرما : شرکت موجان ( واحد WWT فاز 20 و 21 پارس جنوبی)

سیستمهای مورد استفاده :    SIEMENS PCS7

 
   
element02   element04