نفت و گاز کارون

مشخصات نفت و گاز کارون

کارفرما
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
محل اجرا
استان خوزستان ، اهواز ، شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
نوع پروژه
ارتقاء ، نوسازی ، افزایش ظرفیت و آموزش
نوع سیستمهای کنترل
امرسون DeltaV و هیما HIQUAD و WIZCON
1– ارتقا سیستم DCS واحدهای آماک اهواز 1 ، اهواز 2 ، اهواز 3 ، منصوری و آبتیمور 2 - ارتقا سیستم ESD واحدهای آماک اهواز 1 ، اهواز 2 ، اهواز 3 ، منصوری و آبتیمور 3 – دوره تخصصی سیستم DCS

توضیحات

شرکت آترو فرایند ایرانیان در تهران با داشتن دو دفتر مهندسی و با مجموع فضای اداری 300 مترمربع متشکل ازکارشناسانی باتجربه در زمینه معتبرترین برندهای سیستمهای کنترل روزدنیا و با سوابق درخشان در پروژه های بزرگ صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی میباشد .همچنین این مرکزمجهز به کامل ترین آرشیو نرم افزارهای تخصصی سیستم کنترل در سطح کشور میباشد ، که این موضوع خود موجب توانایی این شرکت در ارایه بهترین راه حل های فنی جهت طراحی و مهندسی پروژه های سیستمهای کنترل میگردد.