نفت و گاز مارون

مشخصات نفت و گاز مارون

کارفرما
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
محل اجرا
استان خوزستان ، اهواز ، شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
نوع پروژه
طراحی ، مهندسی ، خرید ، ساخت ، نصب ، راه اندازی ، ارتقاء ، نوسازی و افزایش ظرفیت
نوع سیستمهای کنترل
امرسون DeltaV و هیما HIQUAD و WIZCON و زیمنس PCS7
1 – ارتقا سیستم DCS واحدهای آماک مارون 3 و کوپال 2 - ارتقا سیستم ESD واحدهای آماک مارون 3 و کوپال 3 – طراحی ، تامین ، مهندسی وINTEGRATION سیستم DCS واحد کلاستر شادگان 4 – طراحی ، تامین ، مهندسی وINTEGRATION سیستم PLC توربین های رستون واحد مارون 3 5 – طراحی ، تامین ، مهندسی وINTEGRATION پنلهای بریر واحد مارون 5

توضیحات

شرکت آترو فرایند ایرانیان در تهران با داشتن دو دفتر مهندسی و با مجموع فضای اداری 300 مترمربع متشکل ازکارشناسانی باتجربه در زمینه معتبرترین برندهای سیستمهای کنترل روزدنیا و با سوابق درخشان در پروژه های بزرگ صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی میباشد .همچنین این مرکزمجهز به کامل ترین آرشیو نرم افزارهای تخصصی سیستم کنترل در سطح کشور میباشد ، که این موضوع خود موجب توانایی این شرکت در ارایه بهترین راه حل های فنی جهت طراحی و مهندسی پروژه های سیستمهای کنترل میگردد.