پتروشیمی فن آوران

مشخصات پتروشیمی فن آوران

کارفرما
شرکت پتروشیمی فن آوران
محل اجرا
استان خوزستان ، ماهشهر ، منطقه ویژه اقتصادی -سایت 3 ، شرکت پتروشیمی فن آوران
نوع پروژه
ارتقاء ، نوسازی و افزایش ظرفیت
نوع سیستمهای کنترل
یوکوگاوا CENTUM CS3000
1 – ارتقا سیستم DCS واحد CO 2 – تامین سیستم MULCOM

توضیحات

شرکت آترو فرایند ایرانیان در تهران با داشتن دو دفتر مهندسی و با مجموع فضای اداری 300 مترمربع متشکل ازکارشناسانی باتجربه در زمینه معتبرترین برندهای سیستمهای کنترل روزدنیا و با سوابق درخشان در پروژه های بزرگ صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی میباشد .همچنین این مرکزمجهز به کامل ترین آرشیو نرم افزارهای تخصصی سیستم کنترل در سطح کشور میباشد ، که این موضوع خود موجب توانایی این شرکت در ارایه بهترین راه حل های فنی جهت طراحی و مهندسی پروژه های سیستمهای کنترل میگردد.