درباره ما

شرکت فنی و مهندسی آترو فرایند ایرانیان (آترو کنترل)  در زمینه طراحی ، مهندسی ، خرید، INTEGRATION  و آموزش تخصصی سیستمهای کنترل FCS/DCS/ESD/FGS/BMS/PLC/HIPPS/MIS   فعالیت دارد.

این شرکت ضمن عضویت در اکثر انجمن های تخصصی داخلی و بین المللی ابزاردقیق و کنترل ، موفق به حضور در فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت ( سامانه EP )  و لیست سازندگان ( وندور لیست) شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( NPC ) و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز گردیده است.