درباره ما

شرکت آترو فرایند ایرانیان (آترو کنترل) یک شرکت فنی و مهندسی بوده که در زمینه طراحی ، مهندسی ، خرید، INTEGRATION  و آموزش سیستمهای کنترل FCS/DCS/ESD/FGS/BMS/PLC/HIPPS/MIS به صورت تخصصی فعالیت دارد.

این شرکت ضمن عضویت در اکثر انجمن های تخصصی داخلی و بین المللی ابزاردقیق و کنترل ، موفق به اخذ گواهی تایید صلاحیت  و حضور در لیست سازندگان ( وندور لیست) شرکت های اصلی صنایع پتروشیمی ، نفت و گاز کشور نیز گردیده است.